MUHAKEMETÜ’L LUGATEYN


       15. yüzyıl Çağatay şairi ve bilgini Ali Şir Nevaî tarafından, Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunun göstermek amacıyla yazılmış bir eserdir. Kitabın adının Türkçe anlamı “iki dilin karşılaştırılması ya da yargılanması”dır.

BABÜRNÂME  (Babür’ün Hatıratı)


       Hindistan’da bir Türk devleti kuran Babürşah ( 1483-1530) tarafından Çağatay Türkçesi ile yazılmış bir eserdir. Babürname, Babürşah’ın yaşadığı olayları doğal ve samimi bir ifadeyle anlattığı gezi ve hatıra türünde bir eserdir. Babürşah, gezip gördüğü yerleri, sosyal, siyasi ve coğrafi yönleriyle tanıtmıştır. Eserde her yılın belli başlı olayları ayrı birer bölümde anlatılır.

       Babürşah, sadece gezip gördüğü yerleri ya da yaşadığı olayları değil, kendi hayatını da olumlu ve olumsuz yönleriyle anlatma olgunluğunu göstermiştir. Eserde dil sade, söyleyiş ise içten ve samimidir.


ŞECERE-İ TÜRK

       

       17. yüzyılın Türk hükümdarlarından Ebu’l Gazi Bahadır Han’ın “Türk tarihi” konulu eseridir. Destan ve anı özellikleri de taşır.

(Aynı yazarın Türkmen boyları hakkında yazılmış Şecere-i Terakime adlı bir eseri daha vardır.)


Edebibilgiler.com 2009 ©  Her hakkı saklıdır.