MASAL


   Genellikle halkın yarattığı , ağızdan ağıza , kuşaktan kuşağa sürüp gelen , çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan halk hikayelerine masal denir.


MASAL TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ


* Masallar , meydana geldikleri zaman bir kişinin malıyken , yaygınlaştıkça, yöreden yöreye, ülkeden ülkeye geçtikçe halkın malı olur.Masal , anonim bir türdür.

* Masallarda genellikle iyilik-kötülük, doğruluk- haksızlık- adalet- zulüm , alçakgönüllülük - kibir.. gibi zıt durumların temsilcisi olan kişilerin mücadelelerinden veya insanların ulaşılması güç hayallerinden söz edilir.

* Masallarda yer ve zaman kavramları belirsizdir.

* Anlatımda genellikle geniş zaman veya öğrenilen geçmiş zaman kipi ( -mişli geçmiş ) kullanılır.

* Anlatım kısa ve yoğundur.

* Masal kişileri her tabakadan seçilebilir.masallarda cinler , periler, devler: de rol alır.

* Masalların bir kısmı hayvanlarla ilgilidir.

* Masalların çoğu " bir varmış, bir yokmuş ." ya da " evvel zaman içinde , kalbur saman içinde ." gibi ifadelerle başlar.bunlara tekerleme ya da döşeme denir.tekerlemeden sonra olay ve dilek bölümleri gelir.Türk masallarında dilek bölümü " onlar ermiş muradına .. " ya da " gökten üç elma düştü ." biçiminde başlar.

* Masallarda milli ve dini motiflere hemen hiç yer verilmez.

* Masallarda genellikle bir eğitim amacı saklıdır.Masallar bu yönüyle didaktik ( öğretici) bir nitelik taşır.


Günümüzde bellli bir kişinin ortaya koyduğu yapma masallarda yazılmaktadır.

Türk masalları üzerinde, bizde PERTEV NAİLİ BORATAV , EFLATUN CEM GÜNEY gibi kişiler çalışmışlardır.

Masal türünün Hindistan'da doğduğu sanılmaktadır.

Masal Türünün Önemli Eserleri

Binbir Gece Masalları (Doğu Masalı)

Grimm Kardeşlerin Masalları( Alman Edebiyatı)

Andersen Masalları ( Danımarka Edebiyatı)

Perrault Masalları ( Fransız Ed.)


Edebibilgiler.com 2009 ©  Her hakkı saklıdır.