KÜBİZM  20. yüzyılın başında empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmış ve daha çok, resimde kendini göstermiştir. Yazın alanın da, özellikle şairler, ressam Picasso'nun da etkisiyle bir anlayış geliştirmişlerdir. Buna göre şairler, dış dünyayı izleyip olup bitenleri iyi saptamak zorundadır. Onlara göre dünyadaki küçük olaylan ve anlamları yakalamak gerekir "Söylenmemiş olanı", "görülmemiş olanı" gün ışığına çıkarmak, aklın değil düş gücünün yapacağı iştir.

   

KÜBİZMİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ


* Varlığın, dış görünüşüyle birlikte iç dünyasının betimlenmesi amaçlanmıştır.


* Sanatçılar, anlatımı canlı kılmak için, yapıtlarında duygularla olayları karıştırarak yansıtmışlardır.


BAŞLICA TEMSİLCİLERİ


Apollinaire

Max Jacob

Jean Cocteau

Blaise Cendrars


Apollinaire

Max Jacob

Jean Cocteau

Blaise Cendrars


Edebibilgiler.com 2009 ©  Her hakkı saklıdır.