PARNASİZM

   Fransa'da şiir türünde ortaya çıkmış bir akımdır. Şiirdeki gerçekçilik diyebileceğimiz parnasizm, bir anlamda realizmle natüralizmin şiirdeki sentezinden oluşmuştur. 1886'da "Parnas" adlı derginin yayınlanmasıyla ortaya çıkmıştır (Parnas: Mitolojide ilham perilerinin yaşadığına inanılan efsanevi dağın adı).

   Parnasyenler şiiri salt biçim olarak görürler. Bu nedenle biçim güzelliğini her şeyin üstünde tutarlar. Yine aynı nedenlerle ölçü ve uyağa çok önem vermişler, ritmi ön plana çıkarmışlardır. Sözcüklerin birarada kullanılmasından doğacak müziği de şiir için gerekli görmüşlerdir. Parnasizm, romantizme tepki olarak doğduğu için bu akımda duygunun yerini düşünceler almış, parnasyenler şiirde ayrıntılı ve nesnel betimlemelere yer vermişler, duygusallığı reddetmişlerdir.

   Şiiri, ışık, gölge, renk ve çizgilerle sağlamayı düşünürler.

"Sanat, sanat içindir" görüşünde olan parnasyenler şiirde yarar değil, güzellik ararlar.

   Tarihteki mutlu dönemlere duyulan özlem, yabancı ülkelerin manzara ve gelenekleri işlenen konulardır.

Parnasyenler Eski Yunan ve Altin mitolojisine büyük hayranlık duyarlar. Dolayısıyla ele alınan bazı konular klasisizmle benzerlikler taşır.

PARNASİZMİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

* Romantik şiir anlayışı ile Fransa'da ortaya çıkmıştır.

* Doğal güzelliğe ve dış görünüşe büyük önem verir.

* Sanat sanat içindir ilkesini savunmuştur.

* Nesneleri dış görünüşünü aktarmışlardır.

* Kelimeler seçilerek kullanılır. Kelimelerin sıralanışı ve ahenk önemlidir.

* Kafiye ve Redife önem verilir.

* Romantizm'de bırakılan eski Yunan ve Latin kültürüne dönüşmüştür.

BAŞLICA TEMSİLCİLERİ


Th.Gauthier

Theodore Debanvaille

Francois Coppee

Jose Maria De Heredia

Sully Prudhomme

Th. Gauthier

Francois Coppee

Sully Prudhomme

De Heredia

TÜRK EDEBİYATINDA PARNASİZM

Türk edebiyatında ise;

Bu akımın en belirgin etkileri Tevfik Fikret'te görülür. Kimi yönleriyle Yahya Kemal de bu akımdan izler taşır.


Tevfik Fikret

 Yahya Kemal


Edebibilgiler.com 2009 ©  Her hakkı saklıdır.