MEKTUP


       Bir haberi, bir dileği veya duyguyu birine iletmek amacıyla yazılmış yazıya denir.

       Mektup en eski iletişim araçlarındandır. Çağımızda tekniğin gelişmesi, iletişim araçlarını daha da geliştirmiştir.

       Mektup türünün kaynağını yazının bulunuşuna kadar götürmek mümkündür. Çünkü yazı bir anlamda iletişim, duyurma demektir.

       Batı edebiyatında mektup türünün ilk örneklerini Eski Yunanda da görürüz. Mektubun edebi bir tür olarak gelişimi Lâtin edebiyatına dayanır. Daha sonra Fransa, İtalya, İngiltere ve Almanya’da bu türün yaygınlaştığı görülür. Özellikle Fransa’da Mme de Sevigne (Mim Dö Sevig), Voltaire, Rousseau (Russo) bu türü çok kullanan sanatçılardır.

       Türk Edebiyatında da mektup türünün geçmişi eski dönemlere dayanır. Münşeatlarda özel ve resmî mektuplara oldukça fazla yer verilirdi. Yalnız bunların dili çok süslü ve ağırdır. Münşeatlar yazarının adıyla anılır; Münşeat-ı Feridun Bey, Münşeat-ı Kâni vb.

       Tanzimat’tan bu yana yazılan özel mektuplarda doğal, açık, süssüz bir anlatım tercih edilmiştir. Kimi yazarlarımızın mektupları bir araya getirilerek yayımlanmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

-Namık Kemal: Namık Kemal’in Hususi mektupları

-Abdülhak Hamid Tarhan: Mektuplar

-Ahmet Mithat – Muallim Naci: Muhaberât ve Muhâverât

-Halikarnas Balıkçısı: Mektuplarıyla Halikarnas Balıkçısı

-Nazım Hikmet: Kemal Tahir’e Mapushaneden Mektuplar

-Ahmet Hamdi Tanpınar: Mektuplar

-Cahit Sıtkı Tarancı: Ziya’ya Mektuplar

       Mektup türünün biçimsel özelliklerinden yararlanarak eserini oluşturan yazarlar da vardır. Bu yazarların bazıları şunlardır:

-Hüseyin Rahmi Gürpınar: Mutallâka (roman)

-Halide Edip Adıvar: Handan (roman)

-Reşat Nuri Güntekin: Bir kadın Düşmanı (roman)

-Nurullah Ataç: Okuruma Mektuplar (deneme)

-Cenap Şahabettin: Hac Yolunda (gezi)

MEKTUP ÇEŞİTLERİ

       Tüm teknik gelişmelere karşın bir edebi tür olarak mektup, kişinin iç dünyasını yansıtması düşüncelerin paylaşımı açısından varlığını ve önemini korumaktadır. Mektup türünü üç ana gruba ayırıyoruz:

       *Özel Mektuplar

       *Edebi Mektuplar

       *İş Mektupları


Özel Mektuplar

       İnsanların duygu ve düşüncelerini paylaşmak amacıyla birbirlerine gönderdikleri mektuplardır.

-Özel mektuplar yakınlık içerdiğinden konuları çok çeşitli olabilir. Yaşamın her yönüyle ilgilidir, güncellik söz konusudur.

-Anlatımda içtenlik belirgindir. Bu mektupları yazanlar herhangi bir kuralın baskısını duymadıklarından rahat bir anlatımı seçerler.

-Sanatçıların, devlet adamlarının, düşünürlerin özel mektupları da yayınlandığında bizler için önemli belgeler olabilir.

Edebi Mektuplar

       Genellikle edebiyatçıların birbirlerine ya da tanıdıklarına yazdıkları edebi değer taşıyan mektuplardır.

-Edebi mektuplarda anlatım güzelliği, düzgün cümle kullanımı önemlidir.

-Görüşlerin belirtilmesinde içtenlik vardır. Fakat özel mektuplardaki gibi sınırsız, serbest, doğal bir içtenlik değildir. Yansıtılan edebi bir içtenliktir.

-Edebi mektuplar birer belge niteliğindedir.

İş Mektupları

-İş ve ticaret alanında yazılır.

-Bu mektuplarda içtenlik yoktur.

-İstenilen, açıkça ve anlaşılır bir biçimde belirtilir.

-Kendine özgü bir biçimi vardır.

Mektup Yazımında Dikkat Edilecek Noktalar:


1.Mektup kâğıdı temiz, beyaz ve çizgisiz kâğıt olmalıdır. Değişik renkli kâğıtlara yazmaktan sakınmak gerekir.

2.Mektup kâğıdının sağ üst kısmına yazıldığı yer ve yanına da tarih konulmalıdır.

3.Mektup, yazıldığı kişiye uygun bir hitapla başlamalı ve hitaptan sonra ( , ) konulmalıdır.

4.Mektup, kâğıdın bir yüzüne yazılmalıdır.

5.Mektuplarda karalamalar yapılmamalı, yazım kurallarına uyulmalıdır.

6.Mektuplar mürekkepli kalemle yazılmalıdır.

7.Selam ve saygı sözleri sonuç bölümüne bırakılmalı, selam, saygı ve teşekkürlerde aşırılığa kaçılmamalıdır.

8.Mektup bitince sağ alt köşesi imzalanmalıdır.

       Girişte, mektubun yazılma nedeni açıklanır.

       Gelişmede, duygu ve düşünceler açıklanır.

       Sonuçta, iyi dileklerde bulunulur.


Edebibilgiler.com 2009 ©  Her hakkı saklıdır.