Edebibilgiler.com
Edebiyatla İlgili Bilginin Adresi..

TANZİMAT EDEBİYATINDA İLKLER


İlk yerli roman: Şemsettin Sami'nin "Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat" adlı eseridir.


İlk çeviri roman: Yusuf Kâmil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği "Telemak" adlı eserdir.


İlk tarihi roman: Namık Kemal'in "Cezmi" adlı eseridir.


İlk edebi roman: Namık Kemal'in "İntibah" adlı eseridir.


İlk tarihi roman denemesi: Ahmet Mithat Efendi'nin "Yeniçeriler" adlı eseridir.


İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ek­rem'in "Araba Sevdası" adlı eseridir.


İlk köy romanı: Nabizade Nazım'ın "Karabibik" adlı eseridir.


İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf'un  "Eylül" adlı eseridir.


İlk natüralist roman: Nabizade Nazım'ın "Zehra" adlı eseridir.


İlk köy şiiri: Muallim Naci'nin "Köylü Kızların Şarkısı" adlı şiiridir.


İlk pastoral şiir: Abdulhak Hamit'in "Sahra" adlı şiiridir.


Kafiyesiz şiirin ilk yazarı: Abdulhak Hamit Tarhan'dır. Şiiri ise "Validem"dir.


İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi'nin "Şair Evlenmesi" adlı yapıtıdır.


İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: Ahmet Vefik Paşa'dır.


Aruz ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro eseri: Abdulhak Hamit Tarhan'ın "Eşber" adlı eseridir.


Hece ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro eseri: Abdulhak Hamit Tarhan'ın "Nesteren" adlı eseridir.


Sahnelenen ilk tiyatro eseri: Namık Kemal'in "Vatan Yahut Silistre" adlı eseridir.


İlk resmi Türkçe gazete: Takvim-i Vakayi'dir.


İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis'tir.


İlk özel Türkçe gazete: Tercüman-ı Ahval'dir.


İlk şiir çevirisi yapan şair: Şinasi'dir. (Tercüme-i Manzume)


İlk Makale: Şinasi'nin "Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi"dir.


Noktalama işaretlerini kullanan ilk yazar: Şinasi'dir.


İlk antoloji: Ziya Paşa'nın "Harabat" adlı eseridir.


İlk röportaj örneği: Ziya Paşa'nın "Rüya" adlı eseridir.


İlk edebi bilgiler kitabı: Recaizade Mahmut Ekrem'in "Talim-i Edebiyat" adlı eseridir.


İlk atasözleri kitabı: Şinasi'nin "Durub-i Emsal-ı Osmaniye" adlı sözlüğüdür.


İlk hikâye eseri: Ahmet Mithat Efendi'nin "Letâif-i Rivayat" adlı yapıtıdır


Batılı anlamda ilk eleştiri yazarı: Namık Kemal'dir.


İlk mizah dergisi: Teodor Kasap'ın çıkardığı Diyojen adlı dergidir.


Batılı anlamda ilk öykü örnekleri: Samipaşazade Sezai'nin "Küçük Şeyler" adlı eseridir.


İlk dergi örneği: Münif Paşa'nın çıkardığı "Mecmua-ı Fünun"dur.


Edebibilgiler.com 2009 ©  Her hakkı saklıdır.